1. Buget

Buget 2024

Bugetul de cheltuieli local rectificat pe anul 2024-Sursa A Total (HCL 115 din 25.04.2024)

Bugetul de cheltuieli local rectificat pe anul 2024. 67.02.05.03.03.02 Întreținerea grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement (HCL 115 din 25.04.2024)

Bugetul de cheltuieli local rectificat pe anul 2024. 67.02.05.03.03.02 Întreținerea grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement (HCL 115 din 25.04.2024)

Bugetul de cheltuieli local rectificat pe anul 2024. 67.02.05.03.03.02 Întreținerea grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement (HCL 115 din 25.04.2024)

2. Bilanțuri contabile

Bilanț la data de 31.03.2024

Contul de execuție 2A: Administrația Locală – Finanțare integrală din buget – venituri la data de 31.03.2024

Contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli – 67.02.03.30 – Alte servicii culturale – la data de 31.03.2024

Contul de execuție 2A: Administrația Locală – Finanțare integrală din buget – cheltuieli la data de 31.03.2024

Contul de rezultat patrimonial 31.03.2024

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2024

Situația activelor și datoriilor din administrația locală la data de 31.03.2024


:::2023↓

1. Buget

Buget 2023

Bugetul Local detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri și articole

Hotărârea nr. 249 din 21 iulie 2023 privind aprobarea validării Dispoziției de Primar nr. 900 din 15.06.2023 referitoare la modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu-Mureș pe anul 2023 și rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2023

Buget rectificat august 2023

Hotărârea nr. 374 din 23 noiembrie 2023 privind aprobarea rectificării bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2023

2. Bilanțuri contabile

Bilanț contabil la data de 30.06.2023

Contul de rezultat patrimonial 30.06.2023

Contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli – 67.02.03.30 Alte servicii culturale – la data de 30.06.2023

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din Administrația locală la data de 30.06.2023

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2023

Bilanț la data de 30.09.2023

Contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli – 67.02.03.30 – Alte servicii culturale – la data de 30.09.2023

Contul de execuție 2A: Administrația locală – Finanțare integrală din Buget – Venituri la data de 30.09.2023

Contul de rezultat patrimonial 30.09.2023

Situația activelor și datoriilor din Administrația locală la data de 30.09.2023

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2023

Bilanț la data de 31.12.2023

Contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli – 67.02.03 – Servicii culturale – la data de 31.12.2023

Contul de execuție 2A: Administrația locală – Finanțare integrală din Buget – Venituri la data de 31.12.2023

Contul de rezultat patrimonial 31.12.2023

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2023

ro_RORomanian