Declarație de confidențialitate

INTRODUCERE

Acest document are rol informativ, pentru a stabili termenii și condițiile de utilizare a site-ului, precum și de a explica cat mai simplu și transparent modul în care datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate prin accesarea domeniului www.culturamures.ro

Accesul la informații și servicii se va face prin intermediul site-ului: www.culturamures.ro

Site-ul www.culturamures.ro este reprezentat de către Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș, cu sediul în Str. Avram Iancu nr. 2, cod poștal: 540088, Târgu Mureș, jud. Mureș, România.

Prin intermediul acestui document dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, prin utilizarea site-ului www.culturamures.ro, datele cu caracter personal, pe care le veți introduce, vor ajunge doar la administratorul platformei, Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș, fiind de altfel exclusă divulgarea lor către terți.

Orice utilizare a site-ului și a conținutului acestuia, decât cele deja permise prin prezentul document, este interzisă și se va pedepsi conform legilor în vigoare.

Prezenta politică de confidențialitate se aplică:

Tuturor vizitatorilor care accesează pagini de internet existente pe domeniul www.culturamures.ro, indiferent de calitatea juridică și a modului în care ajung sa navigheze pe acest domeniu. Persoanele considerate minore conform legislației aplicabile, sunt rugate sa solicite asistenta reprezentanților legali.

Datele cu caracter personal se refera la orice fel de informații despre o persoana identificata ori identificabila. Câteva exemple comune ar fi Numele complet ori parțial, adresa de email, numărul de telefon, data nașterii ori adresa de IP de pe care ne vizitați. Într-un spectru mai larg în categoria datelor cu caracter personal pot intra și informații despre dispozitivul de pe care ne vizitați, cum ar fi versiunea sistemului de operare, versiunea browserului ori modelul dispozitivului utilizat, precum și informații relative la locație ori cu caracter public.

Prelucrarea se refera la ansamblul operațiunilor pe care le putem efectua asupra datelor cum ar fi:

 • Colectarea
 • Stocarea
 • Organizarea
 • Transferul
 • Ștergerea

DEFINIȚII RELEVANTE ÎN CONTEXTUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DATE CU CARACTER PERSONAL” = potrivit GDPR, înseamnă orice informații privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context, să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal. Cu titlu de exemplu, enumerăm câteva date cu caracter personal: nume, data nașterii, domiciliu, adresa de email, număr carte de identitate, IP, cookie ID, număr înmatriculare autoturism, etc.

Prin urmare, datele personale înseamnă date care se referă la o persoană în viață, care poate fi identificată folosind aceste date sau pornind de la aceste date și folosind informații suplimentare care sunt sau pot intra în posesia operatorului de date.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” = reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

OPERATOR” = o persoana fizică sau juridică, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, este acea persoana cu care solicitantul unui serviciu ar urma să încheie sau a încheiat unul sau mai multe contracte.

CONSIMȚĂMÂNT” = orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

TIPURILE DE DATE COLECTATE

Datele cu caracter personal pe care le colectam direct ori prin intermediul unor servicii terțe sunt:

 • Adresa de IP, atunci când accesați pagini.
 • Numele paginii accesate.
 • Date de identificare: Nume, Prenume, Nume si date de identificare companie, Adresa de email, număr de telefon, Domeniul de activitate, Județul și Localitatea de domiciliu, atunci când decideți sa intrați în contact cu Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș si sunt necesare pentru a va putea contacta în legătura cu scopul pentru care va manifestați interesul.
 • Date statistice, în forma anonimă, care deși individual nu pot duce la identificarea directă, corelate cu alte seturi de date, în situații de excepție au potențialul de a fi utilizate pentru identificare directa a unei persoane. Aceste date pot include:
 1. Locația stabilită pe baza adresei de IP, ori cu acordul dumneavoastră, furnizată prin intermediul dispozitivului utilizat.
 2. Browserul utilizat pentru navigare, versiunea și capabilitățile acestuia.
 3. Alte informații accesibile prin intermediul browserului ori aplicației utilizate, cum ar fi versiunea sistemului de operare ori rezoluția utilizată pe dispozitivul folosit.
 4. Numele paginilor accesate și al fișierelor descărcate.
 5. Sursa paginii precedente.

Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș nu efectuează procesări care sa ducă la identificarea persoanelor pe baza datelor statistice, aceste date fiind colectate prin intermediul unor servicii terțe și sunt puse la dispoziția noastră în format anonim. De cele mai multe ori, colectarea acestor informații poate fi blocată configurând corespunzător dispozitivul utilizat, ori refuzând accesul la aceste date când vi se cere un acord în acest sens.

Date sensibile si despre minori

Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș nu colectează și nu procesează date cu caracter sensibil, ori despre minori prin intermediul paginilor disponibile la adresa de internet culturamures.ro. Vă rugăm în mod expres sa nu transmiteți nici un fel de date cu caracter personal, altele decât cele solicitate, în mod voluntar ori accidental, prin intermediul formularelor puse la dispoziție.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Activități care țin de planificarea tururilor ghidate
 • Newsletter-uri/ Buletine informative
 • Închirierea spațiilor gestionate de Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș (Cetatea Târgu Mureș, Teatrul de Vară,
 • Comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, sau despre serviciile noastre, precum și de procesarea datelor dvs. cu caracter personal
 • Procesarea cererilor dvs. cu privire la cererile înaintate Centrului de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș

Scopul în care utilizăm datele cu caracter personal

 • Adresa de IP – este colectată în scopul asigurării cerințelor de securitate conform legislației în vigoare precum și a normelor și regulamentelor interne cu privire la securitatea informației.
 • Datele de identificare – sunt colectate și procesate exclusiv în scopul pentru care va manifestați interesul, cum ar fi răspunsul la cereri de oferta, ori stabilirea unei relații precontractuale. In acest scop, ele vor fi transferate în interiorul Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș unuia ori mai multor departamente. Dupa caz și în funcție de acordul obținut de la dvs., vor fi utilizate și în campanii de marketing, ori informare cu privire la modificările de conținut, a termenilor de utilizare ori a prezentei declarații de confidențialitate. Menționam în mod expres ca exista situații în care intrarea în posesia datelor cu caracter personal, obliga Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș in baza legislației, ori a interesului legitim sa va notifice chiar și atunci când nu exista un acord expres, dacă exista considerente care indica faptul ca puteți fi afectat. De exemplu prevenirea unor fraude, pierderea ori divulgarea neautorizata a unor informații, indisponibilitatea unor servicii, necesitatea actualizării datelor personale, obținerea unui acord pentru o procesare nou apăruta, etc.
 • Datele Statistice – Sunt utilizate în mod anonim pentru:
 1. Monitorizarea trendurilor și identificarea unor posibile breșe de securitate.
 2. Crearea de rapoarte în scopul îmbunatățirii experientei de navigare, a modului în care va prezentam informația, ori pentru a asigura funcționalitațile corespunzătoare în pas cu evoluția tehnologica.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât va fi necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate anterior.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In scopul îmbunatățirii serviciilor, a comunicării și a experientei vizitatorilor noștri, datele vor fi transferate după caz, limitate scopului pentru care au fost obținute către:

 • Locații ale Centrului de Cultura, Arta și Agrement Targu Mures, cu atribuții specifice de monitorizare și în soluționarea cerințelor Dvs.,
 • Autorități guvernamentale, cum sunt cele fiscale, judiciare, politie, de reglementare ori arbitraj în situațiile impuse de lege,
 • Tutorilor de drept, reprezentanților legali în situațiile în care persoana vizata este minor,
 • Persoane împuternicite conform legislației în vigoare

Datele statistice sunt colectate prin intermediul unor servicii specializate, ori indirect oferite prin intermediul unor funcționalități ce au scopul de a va îmbunătății experienta oferita la rândul lor prin intermediul unor servicii terțe.

Pe paginile de la adresa www.culturamures.ro utilizam următoarele servicii:

De asemenea, colectăm date personale prin intermediul formularelor tipizate și a formularului de contact de pe website.

SOCIETĂȚILOR DIN GRUP

Informațiile dvs. personale pot fi comunicate oricărei locații care face parte din grupul Operatorului, în cazul în care considerăm că este în interesul nostru legitim sa o facem în scopuri administrative interne sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne.

Accesul la informațiile dvs. personale este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască informațiile personale și pot include angajații din departamentele de marketing, tehnologia informației, juridic, contabilitate, securitate, furnizori de servicii de plată/bancare.

TERȚILOR DESTINATARI 

Transmitem datele dvs. personale, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de destinatari:

 • Terți care ne furnizeaza produse și servicii (imputerniciti), cum ar fi: furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofe și serviciile de securitate cibernetica.
 • Companiile implicate în funcționarea site-ului nostru web.
 • Alte părți, cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, auditorii, avocatii si alți consultanți externi, a căror activitate implica necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde legea ne obliga sa facem aceasta dezvaluire.

  De asemenea, putem dezvalui datele dvs.:

 • Unor terțe părți, dacă avem consimțământul dvs. pentru această dezvaluire;
 • Către persoane care demonstrează ca actioneaza legal în numele dvs.;
 • Pentru a răspunde oricăror reclamații, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală;
 • Pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Operatorul, angajatilor nostri, clienților, furnizorilor sau altor persoane.

Destinatarii cărora le transmitem datele dvs. personale sunt limitați prin lege sau prin contract în capacitatea lor de a utiliza datele dvs. cu caracter personal doar în scopurile specific identificate de către noi. Ne vom asigura întotdeauna ca orice terte parti către care dezvăluim informațiile dvs. personale sunt supuse obligatiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu ei și cu legile aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea îndoielii, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când dezvaluirea nu este decizia noastra.

Cu excepția situațiilor detaliate în mod expres mai sus, niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile dvs. personale unei terte parti fără a vă notifica și dacă este cazul, fără a obține consimțământul dvs.

DREPTURILE ȘI MODUL ÎN CARE LE RESPECTĂM

Regulamentul European recunoaște persoanelor vizate o serie de drepturi importante, astfel:

 • Dreptul la informare – Acesta îți permite sa stii, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvaluite ori transferate, ce drepturi ai cu privire la datele prelucrate etc.
 • Dreptul de acces la date – Îți permite sa obtii, din partea noastra, o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, vei putea solicita acces la datele respective și la alte informații utile.
 • Dreptul la rectificarea datelor – Îți permite sa obții de la noi, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.
 • Dreptul la ștergerea datelor – Îți permite sa obtii din partea noastra stergerea datelor cu caracter personal care te privesc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pot fi însă și excepții de la aceasta regula, cu ar fi dacă datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – Ai dreptul oricand sa îți retragi consimtamantul acordat pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal. Vom înceta imediat prelucrarea acestor date și eventual le vom șterge, dacă acestea nu sunt asociate altor prelucrări bazate pe un alt temei justificat
 • Dreptul la restrictionarea datelor – Este un drept cu caracter temporar. În situația în care vei contesta exactitatea datelor personale, restrictionarea operează pe perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor. De asemenea, ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dacă aceasta este ilegală și te opui ștergerii datelor; în situația în care nu vom nu mai are nevoie de datele tale în scopul prelucrării, însă soliciti păstrarea datelor pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; pentru intervalul de timp în care se verifica dacă interesele legitime ale Operatorului prevalează asupra intereselor dumneavoastra.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimtamantului tau, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra. Cu alte cuvinte, datele personale iti vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca tu sa poți decide ca le descarci sau, dimpotriva, ca le trimiți unui alt operator.
 • Dreptul la opozitie – Ai dreptul de a te opune, spre exemplu, prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. Ca sa fie mai clar modul în care îți poți exercita acest drept, trebuie menționat, spre exemplu, ca în toate newsletterele care provin de la Operator (indiferent ca vorbim despre newslettere care oferă doar informare sau newslettere care promovează servicii sau produse) vei avea întotdeauna posibilitatea sa te dezabonezi.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care te afectează semnificativ – Operatorul nu realizeaza astfel de profilari care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. La momentul la care vom realiza astfel de profilari, te vom anunța si vom modifica prezenta nota de informare.
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ

În momentul în care folosiți website-ul www.culturamures.ro, acceptați prezentul document ce descrie politica de confidențialitate privind colectarea, stocarea, prelucrarea și procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În orice moment doriți, puteți să refuzați colectarea și prelucrarea acestora, solicitând ștergerea datelor colectate, stoparea prelucrării lor.

Prezentul document oferă informațiile necesare cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

În cazul în care apar nelămuriri, întrebări sau orice alte tipuri de cereri, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: contact@culturamures.ro

ro_RORomanian