Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public.

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice

b) Structura organizatorică, Atribuţiile departamentelor, Programul de funcţionare, Programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice şi a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

d) coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

f) programele şi strategiile proprii

g) lista cuprinzând documentele de interes public

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

i) modalităţile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1)

(3) Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

ro_RORomanian