1. Solicitare informații de interes public

1.1. Persoane responsabile

Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, precum şi datele de contact:

Nume Persoană: Szasz Andrea, Email: director@culturamures.ro, Telefon: 0265-250337 (ora 07.30-15.00)

1.2. Documente de interes public

Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
  • Normele de aplicare (H.G. nr. 123/2002) a Legii 544/2001
  • Legea 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
  • O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

1.3. Formular pentru solicitarea de informații publice

1.4. Modalitatea de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

ro_RORomanian